Със заповед на директора на РЗИ Добрич се въвеждат временни противоепидемични мерки в област Добрич

     След проведено заседание на Областния координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване директорът на Регионална здравна инспекция и секретар на ОКЩ д-р Светла Ангелова, след съгласуване с главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев издаде заповед № РД-01-228 от 12.03.21 г., с която в сила от 00:00 часа на 13.03.21 г. до 24:00 часа на 28 март 2021 г. на територията на област Добрич се въвеждат временни по-строги противоепидемични мерки.
     За посочения период се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на област Добрич за учениците от пети до дванадесети клас, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи. Въвежда се задължително носене на защитни маски за лице в открити и закрити обекти с обществено ползване и предназначение, като изключение е допустимо за улици, площади, градини и паркове при спазване на т. 8 от Заповед РД-01-51/26.01.21 г. на министъра на здравеопазването. Посещенията във фитнес центрове и зали за групови занимания и любителски спортни зали да става по график при заетост 30 % от капацитета им и спазване на най-малко 2 м разстояние между посетителите. В заповедта е разписано организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер - сватби, кръщенета, погребения и други, че трябва да се спазва изискване за присъствие на не повече от 10 души. За времето на действие на заповедта не се допуска посещение на малолетни и непълнолетни в заведения за хранене и развлечения и питейни заведения на територията на областта без да са придружени от родител или найстойник/попечител. Във всички заведения за хранене и развлечения на територията на областта за посочения в документа период се забранява живата музика и участието на DJ-изпълнители, като музиката следва да е фонова. Забранява се провеждането на масови обществени мероприятия на закрито - пазари, тържища, изложения, събори, празници, панаири и други. Въвежда се засилен контрол от страна на всички компетентни институции и техните структури на територията на областта по спазване на въведените противоепидемични мерки, като на нарушилите я, ще бъде търсена одминистративно-наказателна отговорност по чл. 209а от Закона за здравето.
     С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета