Областна комисия по безопасност на движението проведе заседание

prev next
     Днес - 25.02.21г., се проведе първото за годината редовно заседание на Областна комисия по безопасност на движението. То бе председателствано от заместник областния управител Красимир Николов. По първа точка от дневния ред се коментира доклада за дейността на Комисията за отминалата 2020 г., като Кр. Николов посочи, че за подобряване сигурността на движение в областта държавата е заделила 942 хил. лв. с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка по републиканската пътна мрежа втори и трети клас на територията на всички районни пътни служби. Там където все още миналогодишното задание не е завършено, поради метеорологични явление, ще бъде довършено през предстоящата пролет, отбеляза още Кр. Николов. Гл. експерт Веселин Димитров от Областна администрация Добрич уточни, че докладът предстои да се обобщи и изпрати в ДА „Безопасност на движението по пътищата", както и да бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация. След като не бяха направени възражения и други предложения, членовете на Комисията единодушно одобриха годишния доклад. Във втора точка се обсъдиха проблеми, свързани със зимните условия. Не бяха поставени други теми и поради изчерпване на дневния ред Кр. Николов закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета