Нормално протича подготовката за предстоящите избори за Народно събрание

     Нормално протича подготовката за предстоящите парламентарни избори на 04.04.2021 г. в област Добрич. Вече са доставени и предадени на общините предварителните избирателни списъци. На Районна избирателна комисия са предадени печатите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс - за подпечатване на хартиените ленти за запечатване на помещенията за съхранение на изборните книжа и материали, както и печат на РИК, с който се подпечатват протоколите на комисията.
     Областна администрация Добрич, съвместно с Регионална здравна инспекция създала организация по ваксиниране срещу коронавирус на желаещите членове на РИК Добрич. РЗИ в координация с кметовете на общини и Областна администрация е готова да организира имунизационния процес и за членове на секционни избирателни комисии, които заявят желание да бъдат ваксинирани.
     Информация относно работата на РИК Добрич може да се проследява регулярно, като за целта на сайта на Областна администрация Добрич е създадена секция „Избори за народни представители за Народно събрание 2021" на адрес
http://www.dobrich.government.bg/ipage.php?id=418
където са публикувани телефоните за връзка с РИК, електронна поща и адрес на интернет страницата на комисията.
     Съгласно одобрената и приета от ЦИК Хронограма за провеждане на парламентарния вот на 04.04.2021 г. днес изтичат следните срокове:
     22.02.2021 г. - Инициативните комитети представят заявление за регистрация пред РИК;
     22.02.2021 г. - РИК регистрира инициативните комитети;
    22.02.2021 г. - Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината;
     22.02.2021 г. - Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК;
     22.02.2021 г. - Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове ) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им.Актуално

съобщение

анкета