„Ефект 3 Холидейс“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Кранево - Международен детски лагер“

     Съгласно правителствено решение, след проведеното днес редовно заседание на Министерски съвет, „Ефект 3 Холидейс" ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Кранево - Международен детски лагер", община Балчик, област Добрич. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам поясняват, че концесионерът се избира за срок от 20 години, като размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 8 230,51 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,10 на сто.
     Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията са в размер на 120 000 лв. с ДДС. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.Актуално

съобщение

анкета