В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител свиква консултации с политическите сили за определя състава на РИК

     На основание чл. 60 от Изборния кодекс областният управител Красимир Кирилов свиква консултации с парламентарно представените политически сили и партиите и коалициите, които имат представители в Европейския парламент за състав на Районна избирателна комисия. Официално писмо, в което се посочва какви документи трябва да представи всяка една политическа сила е изпратено до централите на партиите и коалициите и до областните представителства.
     Консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия за провеждане на изборите за народни представители, насрочени с Указ № 9 от 14.01.21 г. на Президента на Р България ще се проведат на 03.02.21 г. от 10:00 ч. в зала "Европа" в Областна администрация.
Съгласно Решение № 1966-НС/28.01.21 г. на Централаната избирателна комисия в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 44-то Народно събрание. В същото Решение ЦИК посочва и броя членове на РИК - за изборни райони до 9 мандата включително, какъвто е и Добрички - 6 манадта, Районна избирателна комисия Добрич трябва да е от 13 членове.Актуално

съобщение

анкета