Област Добрич е готова за зимата

prev next
     Днес - 29 октомври 2020 г., от 10:00 ч. в зала „Европа" в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областния план за защита при бедствия на тема „Готовност на област Добрич за работа през зимния сезон", свикано със заповед на областния управител № РкД-20-100/08.09.2020 г. Представителите на общини докладваха за готовността по места за работа при усложнена зимна обстановка. Към настоящия момент все още Община Тервел няма сключен договор с фирма за зимно снегопочистване, като това ще стане в началото на следващия месец, увери представителят на Тервел. В процес на процедура по избор на изпълнител единствено е Община Крушари, чийто представител не може да определи кога ще имат сключен договор за зимно почистване на общинската пътна мрежа.
     Началникът на Областно пътно управление Добрич Георги Стратиев докладва, че има сключен договор за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич, като в т.ч. е включено и зомното почистване и поддържане. Договорът е с ДЗЗД „Добрич 2019", като в частност „Пътно строителство" АД - една от фирмите в дружеството, че извършва зимното поддържане, каза Г. Стратиев. Той докладва, че „Пътно строителство" АД има 68 машини - 21 снегорина над 100 к.с., 7 пясъкоразпръсквача с гребло, 18 комбинирани машини, 2 цистерни за луга, 6 роторни снегорина, 7 автогрейдера и 7 товарачни машини, които ще бъдат разположени в 7 опорни пункта в областта. „От нужните 3300 т сол разполагаме с налични 3398 т и 3040 т пясък" - заяви още началникът на ОПУ Добрич. За посрещане на зимата са налични и 4,5 т калциев двухлорид и 50 т луга, стана ясно още от доклада. От 1 ноември 2020 г. Областно пътно управление въвежда денонощно дежурство. Идната седмица на 2 и 3 ноември ще бъде извършена проверка на техниката за поддържка на републиканската и общинските пътни мрежи.
     Директорът на РД ПБЗН Дарин Димитров докладва, че информацията за оперативните планове по общини е актуализирана в Оперативния център. Готовност за работа при зимни условия докладаваха представители на здравни заведения, ВиК и други фирми и организации, имащи пряко отношение към осигуряване на нормалния ритъм на живот при усложнени зимни условия на територията на област Добрич.
     С изчерпване на дневния ред, областният управител Красимир Кирилов закри заседанието, като преди това поиска в тридневен срок да бъде уведомен от общините за сключени договори с фирми - изпълнители за зимно поддържане на общинската пътна мрежа.Актуално

съобщение

анкета