Под председателството на Областния управител се проведе първото заседание на Пилотния комитет за координация

prev next
 

     Пилотният комитет за координация  по проекта „Зелената мрежа на Добруджа" се оглавява от Областния управител. Членове на координиращия орган са кметовете на осемте общини и главния секретар на Областна администрация Драгой Драгоев. На първото заседание  бе направена  кратка презентация на пилотния проект и неговите цели от Областния управител, който  подчерта, че без изричната подкрепа и партньорство на общините и институциите, отговорни за изпълнението на политиките за опазване на околната среда, успехът на проекта е немислим.

     От екипа на Областна администрация се подготвя Споразумение, което ще бъде изпратено до всички партньори. С него  ще бъдат вменени конкретни отговорности и ще се гарантира добро взаимодействие в работния процес. Акцент в дискусията бе поставен върху партньорството, което на практика е най- важната част от проекта. Пълна подкрепа на инициативата заявиха присъстващите кметове, представители на общини и на ведомства /РИОКОЗ- Варна, РИО- Добрич и др./

     Всички бяха единодушни, че създаването на модерен WEB портал - една от главните дейности по проекта, ще бъде от полза не само на местно, но и на национално ниво. Неговото реализиране  ще гарантира  един съвременен механизъм за координация на политиките в сферата на опазването на околната среда.

     Висока оценка на екипа от Областна администрация, разработил проекта, дадоха консултантите от Франция - Мари- Пиер Шалея и Патрик Нодингс.

 

 
Актуално

съобщение

анкета