Нови противоепидемични мерки се въвеждат в лечебните заведения

     Лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население преустановяват плановия прием и плановата оперативна дейност. Това съобщава на своята интернет страница Министерство на здравеопазването. Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат.
     В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност. Тези лечебни заведения са задължени да разкрият COVID структури с минимум 5% от общия брой легла, с които разполагат.
     Забраната, съответно за планов прием и планова оперативна дейност, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение.
     Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. Заповедта влиза в сила от 25 октомври (неделя).
     В същата заповед се посочва още, че областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук:
     В изпълнение на чл. чл.63, ал.4 от Закона за здравето, чл. 94, ал.3 от Закона за лечебните заведения, Заповед № РД-01-619/23.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването и чл. 10 от Устройствения Правилник на Регионалните здравни инспекции, директорът на Регионална здравна инспекция д-р Светла Ангелова издаде заповед № РД-01-369/24.10.20 г., в която е определен задължителен брой легла в лечебните заведения на територията на областта за лечение на пациенти от COVID-19. Със същата заповедсе преустановява оперативната планова дейностдо 30 ноември 20 г.
С пълния текст на заповедта, можете да се запознаете в прикачения файл, както и на интернет страницата на РЗИ Добрич.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета