Наближава крайният срок, в който желаещи могат да се включат в националното преброяване през 2021 г.

     Апел за по-голяма активност от страна на хората, желаещи да участват в процеса по преброяване на населението и сградния фонд, което ще се проведе в началото на 2021 г. в цялата страна, отправя Неделчо Василев - ръководител на статистическия отдел в Добрич и секретар на създадената Областна комисия по преброяване с председател заместник областния управител Живко Желязков. За включване в процеса на преброяване призовава и Ж. Желязков, като припомня, че крайният срок за подаване на заявления по общини за тези, които искат да бъдат преброители или контрольори изтича на 30.10.20 г.
      „За територията на област Добрич са необходими 621 преброители и 160 контрольори. Към момента, по данни на общините, заявления са подадени за около 50 на сто от посочените бройки. Разчитам, че в оставащите 10 дни хората ще проявят по-голяма активност и ще станат част от процеса по преброяване на сградния фонд и населението в страната" - казва Василев, и допълни - „Важно е да се знае, че набирането на преброители или контрольори не е обвързано с местоживеенето на желаещото лице, както и това, че кметове на малки населени места също биха могли да участват в процеса". Василев припомни също, че трудът на участниците в Преброяване'21 ще бъде възнаграден, като за целта Националния статистически институт има обезпечен финансов ресурс. Преброителните участъци ще обхващат около 200-250 души и 80 жилища. Ангажираността, на тези, които се включат в Преброяване'21, ще бъде в приода от 1 до 15 февруари 2021 г. Национален статистически институт ще проведе обучения по общини на всички преди стартиране на същинското преброяване през 2021 г.

 
Актуално

съобщение

анкета