В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работна среща във връзка с одобряване на инвестиционната програма на ОПУ Добрич за 2010 г.

prev next

      Предвид високата обществено-икономическа значимост на направените предложения и постигане на общите цели, насочени към подобряване състоянието на пътната инфраструктура на територията на Област Добрич, Областният управител е предоставил на кметовете да се запознаят с проектопрограмите и да направят своите  допълнения и изменения на представените проекти в рамките на заложените средства.
Актуално

съобщение

анкета