В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областен координационен щаб зове: Бъдете отговорни и спазвайте мерките срещу COVID-19

     За периода от 2 до 9 октомври т.г. дирекция "Инспекция по труда" в Добрич е проверила общо в областта 33 обекта с общо 482-ма работници и служители в тях, посочва в доклада си до областния управител директорът на инспекцията Ангел Петков. 17 на брой са приключените проверки. При упражняване на контролната си дейност инспекторите са следили и за спазване на противоепидемичните мерки - спазване на дистанция, извършаването на дезинфекция, наличието на препарати за дезинфекция. При проверките три на брой са констатациите, при които работодателят не е обхванал риска от разпространение на заразата от коронавирус, а при два броя - работодателят не е планирал подходящи мерки за ограничаване и предотвратяване на риска от разпространение на заразата. Също в два случая не е бил извършен инструктаж по безопасност и здраве във връзка с противоепидемичните мерки. Пет броя са констатираните случаи, при които работодателят не е предоставил срещу подпис нужните лични предпазни средства на работници и служители, посочват още от институцията.

     За периода 2-9 октомври т.г. служителите в Областна дирекция на МВР Добрич са извършили общо 951 проверки на лица, поставени под карантина на територията на областта. За същия период от време са били проверени и 504 обекта по спазване на противоепидемичните мерки. Няма установени нарушения.

     От Регионална здравна инспекция съобщават, че за периода 2-8 октомври т.г. са регистрирани и проучени 38 случая на COVID-19 в областта. Продължават епидемиологичните проучвания на новите случаи. Организирано е изследване във връзка с положителен резултат на служител от РУО - Добрич и други лица от колектива с клинична симптоматика. 11 служители общо са изолирани в домашни условия с положителни резултати, останалите са карантинирани.

     Във връзка с положителни резултати на ученици са издадени предписания за карантиниране на ученици от 3 паралелки в 3 училища в гр. Добрич. За изминалата седмица РЗИ отчита, че по отношение на контрола по спазване на противоепидемичните мерки са проверени 3 хотела, 2 студия за татуировки, 22 фризьорски и козметични  салона,  1 център за чужди езици, 1 учебно заведение, 2 детски градини, 11 обекта за търговия с козметични продукти, 4 селскостопански аптеки, 1 оптика, 2 гробищни парка, 1 автогара, 1 жп гара,  22 транспортни средства за обществен превоз, 1 детска млечна кухня, 1 предприятие за преработка и бутилиране на трапезна вода, както и 3 обекта за търговия с дрехи втора употреба и  13 обекта за търговия с химични вещества и смеси. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки е издадено предписание до директора на учебно заведение, гр. Добрич.

     В едно учебно заведение е извършена насочена проверка и по повод неизпълнени предписани мерки е съставен АУАН на директор на учебно заведение в гр. Добрич.

     Извършен е насочен контрол във връзка с изпълнение на предписания за провеждане на противоепидемични мерки в Компютърна зала и офис рекламни услуги в гр. Добрич - констатирано е, че предписанията са изпълнени.

     Извършена е  проверка  на чистотата в  населено място, установено е че се извършва редовно сметосъбиране и сметоизхвърляне на битовите отпадъци. Общо проверени обекти за седмицата са 96 в областта - 2 търговски обекта, 1 рекламен офис; 92 обекта с обществено предназначение и 1 населено място. В резултат на проверките е издадено едно предписание и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение.

     Служителите на Областна дирекция "Безопасност на храните" в изпълнение на разпоредените им правомощия за изминалата седмица са извършили 14 бр. проверки по спазване на противоепидемичните мерки в т.ч. и в заведения за хранене. Няма установени нарушения.
Актуално

съобщение

анкета