В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заповед № РД-01-572/07.10.20 г. на министъра на здравеопазването регламентира провеждането на учебния процес

     Със Заповед № РД-01-572/07.10.20 г. на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов се регламентира провеждането на учебния процес на територията на страната в условията на коронавирус епидемия до 30 ноември т.г. В документа, който е достъпен на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, се посочва, е учебните занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020-2021 г. в условия на COVID-19. Насоките са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
     С документите можете да се запознаете на следните адреси: 
 
 
 Актуално

съобщение

анкета