В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Засилва се контролът по спазване на противоепидемичните мерки на обществени места и в обществени транспортни средства

     Във връзка с нарастването на броя на заболелите в страни от Европа, както и наблюдаваното увеличение на лицата с положителни резултати при изследване за COVID-19 на територията на страната, Областният координационен щаб /ОКЩ/ към Областния съвет по здравеопазване апелира за отговорно отношение и спазване на дистанция при общуване, дисциплина и дезинфекция.
     Областният управител, които е и председател на ОКЩ обръща внимание на кметовете на общини и населени места - за по-строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, и недопускане на събиране на много хора на семейни тържества, както и по други поводи, в закрити помещения.
     Секретарят на ОКЩ и директор на Регионална здравна инспекция д-р Светла Ангелова призовава за отговорност от населението на областта и ползване на предпазни маски както в закрити обществени места, така в обществения транспорт - градски и междуградски линии, като обръща внимание върху увеличаване на заболеваемостта в съседните на Добрич области.
     Припомняме, че в Закона за здравето в Чл. 209а., съгласно последните изменения, влезли в сила от 14.05.2020 г. са разписани санкции за нарушителите на въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2. Съгласно чл. 209а, неносенето на маска в закрити обществени пространства и обществен транспорт се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв. От днес се засилва контролът на територията на населените места в областта и в обществените превозни средства.Актуално

съобщение

анкета