Определен е концесионер на морски плаж „Иканталъка 2“

     Определен е концесионер на морски плаж „Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич. Това съобщава правителствената пресслужба, след проведено днес редовно заседание на Министерски съвет. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия с „ЛАЙТХАУС БИЙЧ" ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.
    Концесионерът се задължава да предоставя за целия срок на договора за концесия от 20 г. 1 бр. чадър на цена в размер до 10 лв. с ДДС и 1 бр. шезлонг на цена в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.
     Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 7 302,64 лв. без ДДС.
     Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията в размер на 380 114 лв. лв. с ДДС.Актуално

съобщение

анкета