Областният управител председателства заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

prev next
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
за проведено редовно заседание на
Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

     На 30.06.2020 г. в зала „Европа" в Областна администрация Добрич (гр. Добрич, ул. „Независимост" № 5), се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР).
     Съгласно чл. 18, ал. 4 и ал. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха като членове и наблюдатели в РСР в СИР: областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на министерства, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен управител на област с административен център Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
     Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното неприсъствено заседание и процедура по неприсъствено приемане на решения инициирана на 30.04.2020 г.
На заседанието беше представена информация за актуализирания състав на представителите на общините от Област Варна в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.
На заседанието беше представен актуализирания състав на представителите на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район от Област Варна в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2014- 2020 г. и в Тематичните работни групи за разработване на новите Оперативни програми за периода 2021-2027 г.
     Представител на отдел СИР, ГД СППРР, МРРБ представи Годишен доклад за 2019 година, относно наблюдението и изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020.
     Областния управител на област Добрич предаде председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.07.2020г. - 31.12.2020г. на Областния управител на област Шумен.

     Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация Добрич.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета