847 са активните свлачища на територията на България

     Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на въпрос, зададен от народен представител посочва, че активните свлачища на територията на страната са 847 на брой. Това съобщава на своята интернет страница Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като посочва, че проучвателни и укрепителни работи се извършват в общините Аксаково, Балчик, Варна, Бургас, Оряхово, Враца
     В района на Черноморското крайбрежие сред най-активните през последните години са свлачищата, засягащи републикански път I-9 между спирка „Кипарис-юг" и „Кипарис-север" и при спирка „Фара", община Аксаково, Вилна зона „Фиш-Фиш", гр. Балчик, се посочва в информацията.
     През последните години са предоставени финансови средства на общини или са финансирани от МРРБ проекто-проучвателни работи на редица обекти. Сред тях са свлачището „Трифон Зарезан", община Варна, свлачища в участък „Фара", община Аксаково, свлачище „Албена", община Балчик, брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла и други, посочват още от МРРБ.
     Припомня се още, че през 2019 г. Министерският съвет осигури допълнителни средства в бюджета на МРРБ за противодействие на свлачищни процеси. През октомври 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура" сключи договор с „Автомагистрали" ЕАД с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления". В договора са включени 3 обекта в района на Дунавското крайбрежие, регистрирани от „Геозащита" ЕООД - клон Плевен, които са на различен етап на изпълнение.
     За превенция и противодействие на свлачищни процеси са заделени средства и по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Процедурата е обявена през 2016 г. и е насочена към извършване на превантивни и укрепителни геозащитни мерки с цел опазването на човешкия живот, както и на обекти с национална или социална значимост.
     Одобрени за финансиране са 29 обекта, на които ще бъдат извършени проучвателни, проектни и строително-монтажни работи с обща индикативна стойност 63 018 267 лв. Бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ са Агенция „Пътна инфраструктура" и общините Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг. Общините и АПИ кандидатстват самостоятелно с проектни предложения в МОСВ. Максималният срок за изпълнение на проектите е 37 месеца, от които 32 за физическото изпълнение на дейностите.
     Отделно по договор от 16 октомври 2018 г. между МРРБ и ОПОС2014-2020 ще бъде извършен инструментален мониторинг на 26 свлачища. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 500 924 лв.
     Ще бъдат изградени или възстановени контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, оповестяване и превенция. 26-те обекта са на територията на общините Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.
     След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, са избрани изпълнители за отделните позиции и предстои сключване на договори.
     България се характеризира с висока степен на свлачищна и ерозионно-абразионна активност. По прогнозни данни необходимите средства за проучване, проектиране, укрепване и мониторинг на свлачища на територията на страната, в т. ч. на обектите по Дунавското и по Черноморското крайбрежие, възлизат на над 800 млн. лв.
     2180 свлачища с обща площ около 218 000 дка са регистрирани на територията на България към 31 декември 2019 г. От тях активни са 847 с площ около 4800 дка.Актуално

съобщение

анкета