Среща на областните управители с министъра на регионалното развитие и благоустройството

prev next

     Преди месец, по време на работна среща в Министерски съвет на 14 януари в същия формат, с участието на гл. секретар на МС Росен Желязков,  бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с регионалната координация. Направените тогава предложения, са систематизирани, обобщени и предоставени на вниманието на екипа на министър Росен Плевнелиев. Те са по отношение на  промени и усъвършенстване на нормативната уредба, по отношение на управлението и разпореждането с имоти - частна държавна собственост, регионалното развитие и устройството на територията. Направено е предложение, Областната стратегия за развитие да се определи като водещ програмен документ за устойчивото развитие на дадена област, в чийто контекст да се осъществяват уместни, съобразно ресурсите на региона, дейности. В областта на регионалното развитие е предложено и засилване на ролята на областните управители като председатели на областните съвети за развитие.

     На срещата в петък, в която ще вземе участие и Областният управител на Област добрич Желязко Желязков, ще бъдат обсъдени и въпроси, свързани с измененията на Закона за водите, в които се предвижда създаването на Асоциации по В и К.

 

 

 

 

    
Актуално

съобщение

анкета