Жена на 60 г. е с положителна проба за коронавирус

     Жена на 60 години е с положителна проба за COVID-19, съобщи директорът на Регионална здравна инспекция и секретар на Областния координационен щаб д-р Светла Ангелова. Новият случай на заразен с коронавирус е лице, контактно на вече установен случай, уточни още д-р Ангелова и добави, че пациентката е поставена от 18.06.2020 г. на домашна изолация и лечение, предадена е за наблюдение на личния лекар.
    На своята интернет страница Министерство на здравеопазването информира, че по проект "Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19" са изплатени близо 20 млн. лв. 
     От месец март до сега общо 19 532 822,99 лв. са изплатени на служители в болниците, регионалните здравни инспекции, центровете за спешна помощ, Националния център по заразни и паразитни болести и медико-диагностични лаборатории. Средствата са по линия на проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г.
     За м. март по проекта: 5 302 860,67 лв.:
     - на 37 лечебни заведения, за 1 718 бр. служители – 2 556 196, 17 лв.;
     - на РЗИ, за 651  служители – 961 833,82 лв.;
     - на ЦСМП, за 1 181 служители – 1 738 076,18 лв.;
      - на Националния център по заразни и паразитни болести, за 28 служители – 41 595,38 лв.;
      - на една медико-диагностична лаборатория, за четирима служители – 5 159,12 лв..
      За м. април: 8 509 772,53 лв.:
     - на 64 лечебни заведения, за 3 748 служители – 5 592 564,12 лв.;
     - на ЦСМП, за 1 943 служители – 2 814 055,07 лв.;
     - на Националния център по заразни и паразитни болести – 37 070 лв. за 26 бр. служители;
     - на 3  медико-диагностични лаборатории, за 42 служители – 63 149,20 лв.
     От здравното министерство обръщат внимание, че през април не са изплатени възнаграждения в регионалните здравни инспекции, тъй като работещите в РЗИ са държавни служители и по закон допълнителни възнаграждения могат да се получават само за тримесечие – в определени месеци, а именно – за първо тримесечие на годината през месец април, за второто - през юли и т.н. Това означава, че допълнителните възнаграждения в РЗИ за април, май и юни се начисляват текущо и ще бъдат изплатени през юли.
     За м. май: 5 720 189,79 лв.:
     - на 73 лечебни заведения – 5 706 399,70 лв. за 4 090 бр. служители;
     - на две медико-диагностични лаборатории, за 10  служители – 13 790,09 лв.
     След получаване на информацията за реално извършената дейност от ЦСМП и НЦЗПБ за месец май ще бъдат възстановени направените разходи за изплащане на допълнителни възнаграждения в структурите.
     През април и май като допустима целева група по проекта бяха включени и назначените по трудов договор към общините здравни медиатори. По тази линия са сключени договори със 108 общини. След отчитане на извършената от медиаторите дейност, на общините ще бъдат възстановени направените разходи – в размер на брутно 610 лв. на месец за възнаграждение на медиатор.
     Министерството на здравеопазването информира, че в случай на подаден сигнал от служител за неполучено допълнително възнаграждение по проекта, министерството извършва незабавна проверка.  Актуално

съобщение

анкета