От 14 май до 14 юни се обявява извънредна епидемична обстановка на територията на страната

     На 13 май 2020 г., министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание, съобщиха от пресцентъра на МС, на което е взето решение за обявяване на извънредна епидемична обстановка, считано от 00:00 часа на 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
     Пандемията от COVID-19 представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб и представлява непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. Заболяването поставя системата на общественото здравеопазване в извънредна ситуация, в която е необходима и изключително важна своевременната реакция и въвеждането на мерки за намаляване на риска от разпространение, както и възможността за тяхната промяна и адаптиране според новите научни данни за заболяването и причинителя му.
     След извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск в България и констатираната непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, са налице обстоятелствата, обуславящи министърът на здравеопазването да предложи на Министерския съвет обявяването на извънредната епидемична обстановка.
     Във връзка с правителственото решение министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповеди, в които регламентира противоепидемични мерки за периода, разрешените дейности и начина на провеждане им, както и какво не е разрешено за периода на обявената извънредна епидемична обстановка.
     С пълните текстове на заповедите на министър К. Ананиев можете да се запознаете в прикачените файлове.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета