Френска визита по Пилотен проект

 

     Днес Областният управител посрещна френските партньори  по Пилотния проект  „Зелената мрежа на Добруджа" - Мари- Пиер Шалеа, - туининг консултант за Област Добрич, и Патрик Нодингс- постоянен туининг съветник.   Обсъден бе окончателният вариант на проекта с Областния управител и неговия екип, както и финансовите параметри на проектния бюджет.

     Проектът ще бъде реализиран в широко партньорство с представители на осемте общински администрации от Област Добрич, Регионалната инспекция по околна среда и води- Варна, РИОКОЗ- Добрич, представители на научни и образователни институти.

     Утре, 16 октомври, работата по проекта продължава съвместно с партньори, които са отговорни за изпълнението на политиките за опазване на околната среда.

     За 14ч. на 16 октомври е насрочено  първото заседание на Пилотния комитет за координация, на която освен партньорите по проекта, Областният управител кани и представители на медиите.

 
Актуално

съобщение

анкета