Министърът на здравеопазването издаде заповед за задължително носене на предпазни маски

     Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., с която разпорежда задължителното носене на защитни маски за лице. С новата си заповед К. Ананиев коригира други свои заповеди, издадени до момента във връзка с усложнената епидемична обстановка и разпространението на коронавирус и създава т. 9 с текст "Всички лица, когато се намират в закрити или открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице". В т. 3 на заповедта изрично е записано: "На основание чл. 60, ал. , във връзка с чл. 74 от Административно-процесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите".
     Приложение: Заповед № РД-01-168 на министъра на здравеопазването


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета