Областният координационен щаб зове

     Областният координационен щаб с председател областният управител на област Добрич Красимир Кирилов и неговите членове - кметовете на общини и ръководители на институции призовават:

     Уважаеми добруджанци, бъдете дисциплинирани! Бъдете отговорни и спазвайте разпоредените мерки за ограничаване разпространението от зараза с COVID-19. Не се събирайте на групи, ограничавайте излизанията! Нека напускането на дома да става само, когато това е необходимо. Мийте често ръцете си!

     Във връзка с динамичната епидемиологична обстановка както в страната, така и в цяла Европа, областният управител Красимир Кирилов свика и проведе заседание на Областния координационен щаб /ОКЩ/ на 18.03.2020 ч. По време на заседанието се обсъди актуалната ситуация и Кр. Кирилов предложи пакет от мерки, които бяха обсъдени от членовете на ОКЩ. Единодушно Щабът взе решения във всяка община, в зависимост от нейната специфика и съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация, да бъдат издадени заповеди, които да въведат в сила новите мерки, одобрени от членовете на ОКЩ.

Ето и одобрените единодушно препоръки:

      Провеждане на всички заседания на общинските съвети да става при спазване на строги противоепидемични мерки;
      Издаване на заповеди за отмяна на всички приемни дни на кметове, заместник кметове, кметски наместници;
      Въвеждане на пропускателен режим във всички обществени сгради, като не се допускат служители и граждани с грипоподобна симптоматика;
      В рамките на приемното време на центровете за административно обслужване да бъдат предвидени три прекъсвания по 15 мин. за дезинфекция и проветряване;
      Издаване на заповед за въвеждане на вечерен час - 20:00 ч., за лица ненавършили 18 години без родител или настойник на територията на общината;
      Всички превозвачи, които изпълняват таксиметрови превози, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности - дръжки, прозорци, ръкохватки, след всеки курс. Водачите на превозните средства да работят със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа, и да бъдат снабдени с медицински ръкавици и препарати за дезинфекция на ръце;
      Препоръчва се на всички домоуправители да предприемат действия за организиране на засилена дезинфекция на общите части на сградите
      Разкриване на телефонен номер във всички общини, на който да бъдат подавани сигнали от всички граждани във връзка с COVID-19;
      Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности - дръжки, прозорци и ръкохватки, след всеки курс;
Всички управители на търговски дружества, в това число търговски вериги, банки и други, работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция по няколко пъти на ден и ред в опашките пред обектите;
     Активна работа на медиаторите по общини. Всички живеещи на територията на общината, завърнали се от рискови страни и/или градове в страната /напр. Банско/ с установени случаи на коронавирус са длъжни: - Да уведомят личния си лекар, кметовете и кметските наместници или органите на РЗИ; - Да уведомят дежурните служители на РУ Полиция; - Да спазват 14-дневен карантинен период;
      Кметовете на общини да организират поставянето на обозначителен знак за карантина върху входната врата на жилища, в които има поставени лица под доброволна или задължителна карантина.

     Към вчерашна дата на територията на област Добрич има поставени под домашна карантина 44 лица.
Актуално

съобщение

анкета