В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Здравните заведения в област Добрич имат готовност да посрещат пациенти с коронавирус

     Във връзка с изказване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева, че болницата в Балчик е определена да бъде инфекциозна за приемане и лечение на пациенти, заразени с COVID-19 и породения обществен интерес, директорът на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова внесе яснота и отговори на поставени от медиите въпроси.
      „На заседание на Медицинския съвет за управление при кризи към РЗИ Добрич бе взето решение да се направят разчети от РЗИ Добрич, които да укажат движение на пациенти, апаратура и медицински персонал, така че при необходимост област Добрич да може да отговори на повишено търсене на медицинска грижа от пациенти с COVID-19", каза директорът на РЗИ Добрич д-р Светла Ангелова. Д-р Ангелова категорично заяви, че в момента всички лечебни заведения на територията на областта имат готовност и определени структури, в които да посрещат пациенти, заразени с коронавирус. „Преструктурирането е крайна мярка, която се налага при необходимост. Целта на прилагането й, пак подчертавам - при необходимост, е осигуряване на възможността за пациенти, незаразени с COVID-19 да получат в пълен обем нужното им медицинско обслужване", заяви д-р Ангелова. Директорът на РЗИ Добрич е категорична, че в момента всички здравни заведения работят нормално и всяко едно от тях има готовност за преструктуриране при настъпила необходимост.Актуално

съобщение

анкета