В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител зове за строго спазване на ограничителните мерки

     Във връзка с обявената пандемия от COVID-19 от Световната здравна организация и въведеното с решение на Народното събрание извънредно положение в страната, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед РД-01-124/13.03.2020 г., в която са разписани ограничителни мерки, важащи за територията на Р България за всички видове обекти и икономически дейности. С оглед, внасяне на по-голяма яснота и запазване на спокойната обстановка Областният координационен щаб изготви и изпрати до всички общини на територията на областта Указания към точка I.1. на заповедта на министър К. Ананиев - „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно хигиенните изисквания", в които изрично е посочено, че обекти, които произвеждат и търгуват на място собствена продукция, могат да предлагат храни при условие, че няма места за хранене на посетители /маси, плотове и други подобни/, така че гражданите да не се задържат в търговската им зала. Съгласно заповедта на министър Ананиев и Указанията на Областен координационен щаб кметовете на общини издадоха заповеди за режимите на работа на различните търговски обекти. С оглед на динамичната обстановка и постъпилите множество запитвания, след заседание на Министерски съвет, проведено на 14.03.2020 г., в последвалия брифинг министърът на здравеопазването уточни следното: „Търговците и търговската дейност в страната продължава по досега установения ред, с изключение на обектите, изрично посочени в заповедта. Ще ви ги посоча още веднъж, защото има големи спекулации по този въпрос. Това са увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове от типа на МОЛ-овете, като в тях продължават да функционират по нормалния си ред застрахователните, банковите гишета, офиси, а също така и аптеките и хранителните вериги. Ресторантите и заведенията за бързо обслужване могат да продължат дейността си по доставки на адрес, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания", посочват и на интернет страницата на МЗ https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/na-tel112-mogat-da-se-zadavat-vprosi-za-protivoepi
      Д-р Ангелова - директор на РЗИ Добрич, и секретар на Областния координационен щаб информира, че в тази връзка служителите на здравната инспекция са издали предписания за нужните мерки и са посетили и информирали всички търговски обекти. Контролът по спазването се упражнява от ОД на МВР, които стриктно следят за ненарушаване на разпоредбите на заповедта на министър Ананиев - https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf
      Министерството на здравеопазването информира още на своята интернет страница, че от 17 часа на 14 март, всички граждани и юридически лица, които имат въпроси относно противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 у нас, въведени на територията на страната със заповед на здравния министър Кирил Ананиев, могат да задават своите въпроси на телефонната линия на Национална система 112 ( т.е. на единния европейски телефонен номер 112). Вече е създадена необходимата организация и на въпроси относно заповедта на здравния министър ще отговарят служители на Министерството на здравеопазването.
      Гражданите също могат в реално време да проверяват и цените на лекарствата. „Всеки гражданин, преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, може да провери каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава. Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това се налага поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание. Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg
Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от: https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk - посочват от Министерство на здравеопазването.
      Областният управител зове всички да спазват ограниченията, да не се струпват пред търговски обекти, да спазват дистанция от 2 м.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета