Областният управител проведе работна среща с общините и началника на Областно пътно управление

prev next
     Областният управител проведе работна среща с кметове и представители на общини по искане на началника на Областно пътно управление Георги Стратиев. Тема на заседанието бе въвеждането на ТОЛ система по републиканската пътна мрежа в страната от 1 март. Г. Стратиев запозна кметовете и представителите на общини от областта с възможността да заявят пред Агенция „Пътна инфраструктура" желание отсечки от републиканската пътна мрежа да бъдат изключени от обхвата на ТОЛ системата. Той подчерта, че ако някоя от общините заяви такова желание, то тя трябва да поеме финансов ангажимент за съответната отсечка и прави вноска по сметката на АПИ. Стратиев обърна внимание, че проблем възниква, когато има пътни отсечки, които са извън урбанизираните територии, тъй като когато пътната отсечка е в очертанията на населеното място, то не се заплаща ТОЛ такса. Не на последно място началникът на ОПУ Добрич обърна внимание, че на територията на област Добрич няма такива пътни участъци с изключение на неголяма отсечка от околовръстния път на Добрич. Апелът му към общините бе да направят преценка в спешен порядък и ако имат желание - да заявят пътните отсечки до края на другата седмица в Агенция „Пътна инфраструктура".
     Областният управител Красимир Кирилов обърна внимание на кметовете и представителите на местната власт, че биха могли съвместно с АПИ да предприемат стъпки по изваждане на пътни участъци от списъка на републиканските пътища и те да бъдат прекласирани като общинска пътна мрежа. Това ще даде възможност на общините да кандидатстват с проекти за подобряване на инфраструктурата на тяхна територия, тъй като в областта пътищата са предимно трети клас и бюджетът не достига, за да бъдат поддържани в добро състояние, каза Кр. Кирилов.Актуално

съобщение

анкета