Асоциация по ВиК на обособена територия Добрич проведе Общо събрание

prev next
     Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич, обслужвана от оператор „ВиК Добрич" АД проведе днес - 27 февруари 2020 г., Общо събрание, което бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов. На заседанието не присъства единствено представител на Община Крушари. Но с кворум от 98,44 % то се проведе съгласно законно установения ред. Участие в работата взеха и представители на ВиК оператора - Мария Тодорова /МРРБ/, представител на държавата, Саркис Караджиян - член на Борда на директорите и прокуристът Панайот Панайотов. Кирилов откри заседанието и по първа точка - отчет за дейността на Асоциацията за 2019 г. предостави думата на секретаря Гинка Бухчева. Тя запозна членовете на АВиК с дейността през изминалата година - разглеждане на постъпили жалби и сигнали, предоставяне на информация и справки, изисквани от различни институции. Като слаб момент все още в дейността бе посочено забавяне на отговорите по някои от сигналите и жалбите, които постъпват. Членовете на АВиК единодушно одобриха отчета. По втора точка отчет за бюджет'2019 представи финансовият експерт Мими Атанасова. Тя посочи, че АВиК за миналата година е разполагала с бюджет в размер на 45 857 лв.,в които са включени и постъпилите през 2019 г. 3000 лв. забавени вноски от две общини за 2018 г. Посочено бе, че остатъкът в края на годината е в размер на 7 558 лв. След одобряването на отчета за м.г. Атанасова представи проекта на бюджет за 2020 г. на АВиК, като обърна внимание, че тази година вноската на държавата ще бъде в размер на 20 хил. лв. Проектът възлиза на общо 57 142 лв., от които 20 000 лв. - 35 %, са вноска от държавата, а 65 % - процентно вноски от общините, както следва - Балчик - 3 977 лв.; Генерал Тошево - 2 954 лв.; Добрич - 17 828 лв.; Добричка - 4 325 лв.; Каварна - 3 005 лв.; Крушари - 891 лв.; Тервел - 3 165 лв., и Шабла 994 лв. Проектът на бюджета също единодушно бе приет, след което в последната точка от дневния ред кметовете и представители на общините поставиха пред ръководството на ВиК и представителя на МРРБ проблеми с водоснабдяването по малките населени места. Обсъдени бяха възможности за съвместни действия с цел подобряване на водоснабдяването за населението.
     В качеството си на представител на МРРБ Мария Тодорова отговори на въпроси, свързани със създаване на държавен холдинг във ВиК-сектора, като подчерта, че капиталът му ще бъде за инфраструктура в цялата страна, тъй като проблеми с има във всички области. В тази връзка тя се обърна към общините с апел според възможностите си да участват в обновяването на мрежата, като припомни, че с изключение на магистралните водопроводи сега мрежата е публична общинска собственост и те като стопани могат да инвестират в своята собственост. Тодорова гарантира подкрепа за добричкия оператор от страна на държавата в лицето на МРРБ след създаване на холдинга. С изчерпване на дневния ред областният управител закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета