Зам.-министър В. Кръстева и експерти представят в Добрич новостите в кампанията за директни плащания 2020

prev next
Областният управител Красимир Кирилов поздрави заместник-министър Веригиния Кръстева и екип от земеделското министерство, които днес - 10.02.2020 г., са в Добрич в рамките на провежданата от МЗХГ информационна кампания. В приветствието си Кр. Кирилов изрази надежда, че срещата със стопаните от област Добрич ще бъде ползотворна за екипа на земеделското министерство. Той пожела на производителите от областта годината да бъде ползотворна и успешна.
     Преди да започне същинската работа на информационното събитие зам.-министър В. Кръстева изнесе данни, които показват ключовата роля на отрасъла за икономиката на областта и региона. „Област Добрич е важна за земеделския сектор у нас. По данни през 2018 г. 14 % от брутната добавена стойност е произведена в Добрич, което е над средното за страната. В областта се намира 7.3 % от общите обработваеми площи, като над 90 % от тях в областта за заети със зърнени и маслодайни култури и областта е водеща в отглеждането им. Над 11 % от зърнените култури, отглеждани в България се произвеждат в област Добрич и спрямо 2014 г. това е увеличение със 7 на сто, а увеличението на маслодайните е с 8 %. През периода 2014-2019 г. техническите култури са се увеличили 7 пъти, 7 пъти е и увеличението на зеленчуците, а при трайните насаждения ръстът е от 15 %. Лавандулата, която се отглежда в Добричка област е 5 пъти повече спрямо 2014 г. и по този показател може да се добави, че около 40 % от производството на лавандула е именно тук - в област Добрич. Защо сравняваме с 2014 г. - това бе началото на предходния програмен период. Друго важно за отбелязване е, че през този период - 2014-2018 г., добре се развива и животновъдството - има ръст на отглежданите свине 5 пъти, на птици - 18 %, и на говеда 3 на сто. През периода 2014-2018 г. 44 % е увеличението на пчелните семейства. Отглежданите тук пчелни семейства са 8 % от общия им брой в страната.
     Област Добрич се нарежда на второ място по усвояване на предоставени средства. За предходния програмен период в областта са влезли 927 млн. лв., което е над 6 % от предоставения финансов ресурс за страната" - каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите. Тя сподели, че е в процес на разработка взаимоспомагателен фонд за защита от градушки и обяви, че вече е поставен 7 радар за борба с градушките в Шумен, което позволява да се изпробва самолетен способ за защита. „Това тепърва предстои, през настоящата година ще бъде изпробвано. Що се отнася до фонда за взаимно подпомагане - намеренията ни са през 2021 г. той да функционира. Когато има риск от градушки и всеки, който има интерес да бъде защитен, да плаща вноска и при настъпване на събитие - ще получава обезщетение" - каза още В. Кръстева. Тя добави, че в момента се дискутират варианти за вноски, които ще бъдат обсъдени със стопаните в страната, когато проектът е готов, но се обмисля вноските за зърнени култури да са едни, а за плодове и зеленчуци - други.
     Експерти от Министерството на земеделието, храните и горите представиха новите моменти в условията по схемите за директни плащания, както и предстоящи приеми по Програма за развитие на селските райони през 2020 г. Присъстващите в залата земеделци и производителите имаха възможност да поставят директно въпроси, които ги вълнуват по отношение на Общата селскостопанска политика след 2020 г.Актуално

съобщение

анкета