Областна транспортна комисия проведе първо работно заседание

     Днес - 23 януари 2020 г., в Областна администрация се проведе първо работно заседание на Областна комисия по транспорт, председателствано от заместник областния управител Красимир Николов. Участие в работната среща взеха представители на общините в област Добрич, представители на Областно пътно управление, ЖП район, на транспортния бранш, както и на областния отдел „Автомобилна администрация". След одобрения от присъствалите дневен ред на срещата, Кр. Николов предостави думата на секретаря на комисията гл. експерт инж. Веселин Димитров, който очерта необходимостта от актуализация на действащата от 1999 г. областна транспортна схема. За по-конструктивен диалог Димитров предложи от срещите между превозвачи и общини да се внасят пред Областна комисия по транспорт по три предложения - линии, които да не бъдат променяни; линии, които съществуват в сега действащата транспортна схема с предложения за промени; и като трето предложение - да се представя списък на линии, които да отпаднат или създаване на чисто нови линии за изпълнение. „Един диалог между общини и превозвачи и внесени така предложения, считам, че ще ни дадат възможност да обсъдим и изберем най-реално изпълнимото и това, което ще е действащо и в полза на хората" - каза Димитров.
      От името на транспортния бранш в заседанието участва инж. Валентин Василев - член на УС на Корпорацията на автомобилните превозвачи в България и изпълнителен директор на „Пътнически превози" ЕООД, сподели, че транспортните фирми са готови да проведат разговори за актуализация на съществуващата схема, тъй като все по-малко са желаещите превозвачи да изпълняват линии до малки населени места. Инж. Василев изрази увереност, че съвместно представители на местна власт и бизнес ще намерят решения и ще предложат работещи линии, които да обслужват населението на област Добрич.
      Преди да закрие работната среща поради изчерпване на дневния ред, председателят на Комисията заместник областният управител Кр. Николов предложи следващото работно заседание да се проведе в началото на февруари, като допълни, че членовете ще бъдат допълнително уведомени.Актуално

съобщение

анкета