2 296 документа са получили удостоверение APOSTILLE за една година

     След извършената промяна в Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, инициирана от Министерство на външните работи и приета от 44-ото Народно събрание, Областна администрация издава удостоверения APOSTILLE на документи, издадени от кметовете и общинските администрация. Промяната влезе в сила от 01.01.2019 г. От най-новата услуга, която се предлага в „Комплексно бюро" за обслужване през изминалата година са се възползвали десетки граждани на област Добрич, с което е постигната една от основните цели - облекчаване на потребителите чрез спестяване на време и средства за получаване на нужния им документ в Областна администрация вместо това да става само в Министерство на външните работи.
     Общо постъпилите заявления за издаване на удостоверение APOSTILLE са 1198, показва справката по отчета по дейността. Издадените удостоверения са 2296 на брой. Честа практика е подаване на заявление с искане на удостоверение за повече от един документ, издаван от кметове и общински администрации. С едно заявление през 2019 г. са поискани най-много 20 удостоверения APOSTILLE за документи, издавани от местната власт.
     От началото на настоящата 2020 година вече има постъпили над 50 заявления за издаване на такива удостоверения.Актуално

съобщение

анкета