Областният управител информира общините за конкурс по политика на равнопоставеност между жени и мъже

     Областният управител Красимир Кирилов чрез писмо информира общините на територията на област Добрич за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете.
     Тазгодишното издание - трето поред, е инициатива на Министерството на труда и социалната политика. Отличителният знак е учреден от МТСП, съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за институции и организации да подобрят своето управление и прилагат принципите на равнопоставеност между половете без дискриминация. Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2020 г. във връзка с годишнината от обнародването на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ, бр.33 от 26.04.2016 г.), съобщават от МТСП. От министерството уточняват, че се предвижда да бъдат присъдени отличия в три категории - държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.
     С подробности за изискванията и начина на подаване на кандидатури, може да се запознаете на следния адрес:
     https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=292.
     Кандидатури се приемат до 17:30 ч. на 10.02.2020 г. в Приемната на Министерството на труда и социалната политика в София.Актуално

съобщение

анкета