Срещи на Заместник областните управители

     На 14 октомври Заместник областният управител Владимир Калчев ще присъства на официалното представяне на междинните резултати от проведените обучения по проекта на МДААР „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд. Събитието ще се проведе в София.     На 15 октомври Заместник областният управител инж. Михаил Стоев ще присъства на съвещание в Областна администрация Варна, където по покана на Инициативен комитет се подновява идеята за прокопаване на плавателен канал Русе – Варна.
Актуално

съобщение

анкета