Представители на общини и институции докладваха готовността си за зимата

prev next

     Днес - 29 октомври 2019 г., се проведе заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. То бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов, като в него участие взеха и заместник областните управители Живко Желязков и Красимир Николов. Представителите на общини и институции на територията на областта, имащи отношение към изпълнението на Областния план за защита при бедствия докладваха готовността си за работа при зимни условия. Част от общините в областта докладваха, че са пред подписване на договори за зимна поддръжка, а други - че предстои да бъде финализирана процедурата по избор на изпълнител по обществена поръчка. В заседанието не участваха представители на общините Шабла и Тервел.

     От името на ОД МВР Добрич докладва ръководителят на сектор „Пътна полиция", Жулиян Минев, който обърна внимание при затваряне на участъци поради усложнена зимна обстановка, своевременно да бъдат доставяни знаци за сигнализация. Директорът на РД ПБЗН Дарин Димитров се обърна с апел към представителите на общини - в населените места да има определени пунктове, където биха могли да бъдат настанявани хора при зимна обстановка и да им е осигурена топла напитка и храна.

     Началникът на Областно пътно управление Георги Стратиев информира, че договорът за поддържка на републиканската пътна мрежа /РПМ/ на територията на областта с дължина 803 км, е изтекъл. Имаме споразумение с изпълнителя - ДЗЗД „Понт", че ще извършват поддържка на пътищата - първи, втори и трети клас от РПМ, до избора на нов изпълнител, увери Г. Стратиев. Той съобщи, че са определени най-критичните участъци - 92 на брой с обща дължина от 42 км. На най-критичните точки от РПМ при зимни условия и тази година ще бъдат монтирани снегозащитни мрежи и съоръжения - с дължина общо около 10 км. Като добро, определи състоянието Г. Стратиев за влизане в зимни условия на работа и допълни, че до края на месец ноември се очаква да бъде опреснена пътната маркировка по второкласните пътища Добрич - Балчик, Добрич - Силистра, Генерал Тошево - Кардам и третокласния Карапелит - Кочмар. Доставчиците на електроенергия заявиха готовност за работа при зимни условия с профилактирани съоръжения, както и представителите на фирмите доставчици на газ.

     Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Огнян Господинов обърна внимание на представителите на общини да бъдат предупредени кметовете и кметските на населени места за осигурен достъп до домовете на родилки с термин през зимните месеци, за да могат да стигат автомобилите на ЦСМП.

     С изчерпване на дневния ред областният управител Красимир Кирилов закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета