Областна епизоотична комисия проведе засдедание

prev next

     Днес – 29 юли 2019 г., областният управител Красимир Кирилов свика и проведе заседание на Областна епизоотична комисия във връзка с усложнената ситуация и нарастване на констатираните случай на заболяването Африканска чума по свинете в страната. В заседанието участваха д-р Борислав Каменов – секретар на Областната епизоотична комисия. Областният управител информира участниците в заседанието, че с решение на Епизоотичния съвет към Министерски съвет е решено да се въведат 20-километрови ограничителни зони около всички промишлени свинекомплекси в страната, както и да се следи стриктно движението на животни към кланиците. Д-р Каменов, в отговор на питане на журналисти, информира, че на територията на област Добрич има общо 5 кланици, като само в една от тях – тази в село Козлодуйци, не се извършва колене на прасета, а само на дребни преживни животни. Другите четири кланици са в селата Дропла, Сенокос, Росеново и в квартал „Рилци“ в град Добрич. Д-р Каменов припомни още веднъж обектите, занимаващите с промишлено свиневъдство на територията на област Добрич, като отбеляза, че свинекомплексът в Козлодуйци е най-голям в страната и в него се отглеждат към момента 60 хил. прасета. Д-р Каменов припомни също, че според Наредба 44 на Закона за ветеринарномедицинска дейност дори прасета, отглеждани в заден двор не бива да бъдат хранени с кухненски отпадъци.

Областният управител Красимир Кирилов отправи апел към представителите на всички институции за отговорно отношение и стриктно изпълнение на набелязаните мерки, както и оказване на съдействие на ОДБХ с цел именно запазване на свиневъдството като отрасъл в икономическия профил на област Добрич и страната. Той запозна участниците в заседанието с решението на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия за пристъпване към умъртвяване на прасета в задни дворове и загробването им на определени от общините и населените места терени, ако те не бъдат прибрани като месо за консумация от стопаните си в дадения гратисен период – до 05 август 2019 г.

 
Актуално

съобщение

анкета