На заседание Областна епизоотична комисия набеляза мерки срещу АЧС

      Във връзка със Заповед № РД 11-1365/15.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - изпълнителен директор на БАБХ, с която е обявен първично възникнал случай на Африканска чума при диви свине в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, днес от 10.00 часа в зала „Пресцентър" се проведе заседание на Областна епизоотична комисия. То бе председателствано от заместник областният управител Живко Желязков.
     След приемане единодушно на предложения дневен ред, Желязков предостави думата на д-р Борислав Каменов - директор на Областна дирекция Безопасност на храните и секретар на Областна епизоотична комисия, който представи накратко актуални данни за обстановката в страната. По последни данни на БАБХ ситуацията в страната се влошава и се отчита увеличение на местата с разпространение на заболяването. Над 20 са случаите на територията на област Плевен, има регистрирани случаи на териториите на областите Враца, Велико Търново, Бургас, а сега и при нас, заяви д-р Каменов. „Прави впечатление, че много бързо се разпространява заболяването и обхваща т. нар. задни дворове, където се отглеждат прасета без разрешение, без да са наблюдавани от ветеринарен лекар" - добави специалистът и отправи апел към местната власт на Община Крушари за съдействие да се намерят двама души, които ОДБХ ще назначи на граждански договор и те да извършват дезинфекция на пътните превозни средства, влизащи през ГКПП Северняк. „На другите два гранични пункта вече има по двама души назначени, монтирани са и помпи, доставят се препарати. Сред действията, които съгласно указанията сме предприели е и среща с представители на Областно пътно управление. Набелязани са три маршрута, по които има интензивен туристопоток и трябва да се извършва интензивно почистване вече на три дни, вместо на 15, както е било досега" - добави още д-р Каменов. Сред проблемите, които бяха коментирани са отпадъците, които изхвърлят влизащите и излизащи от страната, предимно от северната съседка туристи, които трябва да бъдат почиствани. Д-р Каменов съобщи още, че е една от мерките за недопускане разпространението на АЧС, която се въвежда е проверка на транспортните средства и личния багаж на влизащите в страната от органите на МВР, БАБХ и Агенция „Митници" и при установяване на храни - те да се изземват и унищожават.
     Заместник областният управител апелира още веднъж към общините да определят места за загробване на животни, при възникване на случаи.
     Директорът на Областна дирекция „Земеделие, храни и гори" инж. Десислава Иванова, представи обобщена справка по общини от общинските земеделски служби за наличието на нерегламентирано отглеждани прасета в т. нар. задни дворове. Към момента на територията на областта има общо 757 свине, като най-голям брой прасета, които не са регистрирани и не са подложени на ветеринарен контрол има в Община Добричка - 352 броя, 125 прасета се гледат от частни лица в Община Генерал Тошево и 118 - на територията на Община Каварна.
Участие в заседанието взе и д-р Христо Панов - ветеринарен лекар от свинекомплекса в Козлодуйци, който заяви, че индустриалния сектор на свиневъдството в страната настоява за изключителен контрол по границата и промяна в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - тотална забрана за отглеждане на прасета в т. нар. „заден двор".
     Набелязани бяха контретни мерки, представи от Ж. Желязков - ежеседмично свикване на общинските епизоотични комисии; сформиране на екипи на местно ниво за провеждане на информационна кампания сред населението за рисковете от разпространение на заболяването и мерките за контрол и превенция; вземане на решения за определяне на терени, отредени за загробване на умрели животни; въвеждане приоритетно на контрол на моторните превозни средства за превоз на животни без ветеринарно - медицински документи; недопускане на територията на област Добрич от държави членки на ЕС и от трети страни на свинско месо и суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо, предназначени за лична консумация; с оглед на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „Африканската чума по свинете" чрез кърлежи и други, е необходимо осемте общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич, да предприемат действия за извършване на дезакаризация и дезинсекция на тревни и водни площи; извършване на проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на Република България и при наличие на забранените суровини, същите да се изземват и предават за унищожаване съгласно нормативните изисквания.
http://www.babh.government.bg/bg/Object/news/view/2116/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE


Актуално

съобщение

анкета