Експерти от МТСП представиха в Добрич новите възможности в областта на социалната икономика

     Днес, 16 юли 2019 г., от 10.00 часа в зала „Европа" в Областна администрация се проведе Информационен семинар, в който експерти от Министерство на труда и социалната политика представиха новите моменти в Стратегията за корпоративна социална отговорност, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и представиха марката „Продукт на социално предприятие". С приветствие към участниците в събитието и пожелание за ползотворна работа, която да доведе до още по-добро жизнено равнище и увеличаване на социалните инвестиции се обърна областният управител Красимир Кирилов. След това експерти от екипа на зам.-министър д-р Султанка Петрова запознаха представители на общини, социални дирекции, неправителствени организации, синдикати и работодателски организации с основните моменти на Закона за социална и солидарна икономика и Правилника за неговото прилагане. Участниците във форума имаха възможност да дискутират с експертите и Стратегия за корпоративна социална отговорност.Актуално

съобщение

анкета