Областният управител Кр. Кирилов участва в заседание на Консултативния съвет по животновъдство

     Областният управител Красимир Кирилов участва в заседание на Консултативния съвет по животновъдство, създаден и функциониращ към Областна дирекция „Земеделие, гори и храни" в Добрич, по покана на директора на ОДЗХГ инж. Десислава Иванова. Като първа точка от дневния ред председателстващия заседанието Ангел Йонов - изпълнителен директор на Националната асоциация за развъждане на черно-шарено порода, предостави думата на д-р Борислав Каменов - директор на Областна дирекция по безопасност на храните, който запозна присъстващите фермери с актуалната епизоотична обстановка в страната и региона във връзка с регистрираните огнища на Африканска чума по свенете /АЧС/ в Плевенско.
     Д-р Каменов сподели, че за последните 2 седмици има регистрирани 6 огнища в т. нар. „задни дворове". „Касае се за стопани, които не са спазили указанията, които от година и половина се препоръчват и по този начин заболяването се разпространява. Малко хора вярват на ветеринарните специалисти, че рискът е огромен и прибягват до колене на животните и прибирането им във фризера през нощта. Вирусът на АЧС е изключително устойчив и замразен той е жив до 1 година. Така, всеки който е заколил и прибрал животно във фризера, всъщност съхранява вируса вкъщи" - каза д-р Каменов и подчерта, че трябва да се спазват мерките, които са набелязани, защото болестта крие опасност за промишлените комплекси и целия сектор. Д-р Каменов се обърна с апел към присъстващите фермери - ако имат познати и близки, които отглеждат животни в т. нар. „задни дворове", да проведат разговори и ги запознаят с опасностите от риск за разпространение на заболяването. Той помоли за съдействие и областния управител във връзка с засиления трафик на туристи през ГКПП Дуранкулак и Кардам във връзка с поддържане на нивото на дезифенктант. Кр. Кирилов изрази готовност да подпомогне дейността на ОДБХ и информира участниците в заседанието, че на днешното редовно заседание на Министерски съвет, правителството е одобрило допълнителни разходи в размер на 3.7 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за неотложни мерки по предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете в България.Актуално

съобщение

анкета