Областна администрация Добрич е в челната тройка по активна прозрачност

      Програма Достъп до Информация за поредна година представи резултатите от прегледа и оценката на интернет страниците на общо 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.
     Областна администрация Добрич отново е на втора позиция по рейтинг на активната прозрачност от 28-те областни администрации в страната. Целта на проучването е да се направи оценка как органите на властта на централно, териториално и местно ниво изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация.
     Резултатите от одита на всички институции за 2019 г. - на адрес:
https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/Актуално

съобщение

анкета