На над 170 ромски студенти фондация „Ромски образователен център“ ще предостави стипендии за академичната 2019/2020 г.

     Фондация „Ромски образователен фонд" със седалище в Будапеща има за цел да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на хора от ромски произход и останалите етноси. Основният приоритет на организацията е подпомагане разработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включване на ромите в образователната система.
     Фондацията има национален координатор и в България и развива и тук своята дейност, като ежегодно предоставя на над 170 ромски студенти годишно академична стипендия за обучение в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети. Бенефициенти по Стипендиантските програми на фондацията могат да бъдат настоящи дванадесетокласници, или завършили средно образование роми, както и настоящи студенти. Крайният срок за участие в конкурса за отпускане на стипендия за академичната 2019/2020 г. е 15 май 2019 г. Насоки за кандидатстване са публикувани на адрес:
http:\www.romaeducatoinfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0



Актуално

съобщение

анкета