В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител Ж. Желязков участва в заседание на РСР и РКК в Североизточен район

     Заместник областният управител Живко Желязков участва в провелото се на 04.04.2019 г. в Зала 1 на Икономически университет - Варна, гр. Варна, ул. „Княз Борис I" №77, редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР).
     Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.
     Заседанието бе открито и ръководено от Стоян Пасев - областен управител на област с административен център Варна, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
     Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 11.12.2018 г. в гр. Шумен.
Представители на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР.
Представител на МРРБ представи утвърдените Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г.
 
     В прикачен файл - материали от заседанието.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета