Областният управител проведе консултации за състав на РИК за изборите на членове на ЕП

     Съгласно изискванията на чл. 60 от Изборния кодекс, областният управител Красимир Кирилов проведе днес - 28.03.2019 г., от 09.00 часа консултации с представителите на политически партии и коалиции, имащи право на участие, за определяне състава на Районна избирателна комисия за 8 многомандатен избирателен район Добрич за избор на членове на Европейски парламент.
     За участие в консултациите присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции - ПП ГЕРБ, коалиция „БСП за България", ПП ДПС, коалиция „Обединени патриоти" и ПП „Воля", както и представители на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", които имат право на участие в резултат на това, че към момента имат представители в Европейския парламент. За участие не се яви представител на другата коалиция, имаща към настоящия момент представители в Европейския парламент - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН".
     Преди областният управител да открие консултациите, Румен Русев - главен секретар на Областна администрация Добрич и старши юрисконсулт Росица Борисова от администрацията извършиха проверка на документите на представителите на партиите и коалициите. Оповестено бе, че коалиция "Реформаторски блок" няма актуално решение и пълномощно, но те ще бъдат представени към 11.00 часа, и участниците приеха представителите на коалицията да участват в консултациите.
     При откриването Кр. Кирилов обяви, че съгласно изискването на Изборния кодекс е направено публично съобщение за провеждането на консултациите и са уведомени централите на партиите и коалициите за свикване на заседанието. Той представи на участниците информация за броя и състава на РИК Добрич, съгласно Решение № 8-ЕП/26.03.2019 г., на ЦИК, в което се указва, че общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар е 13 плюс още двама - по един представител на коалициите Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", както следва: за партия ГЕРБ - 5 членове, за коалиция „БСП за България" - 4 членове; за партия „ДПС" - 1 член, за коалиция „Обединени патриоти" - 2 членове, за партия „Воля" - 1 член. Право на по един член имат и двете непарламентарно представени коалиции, които имат към момента представители в Европейския парламент.
      Участниците единодушно одобриха предложения дневен ред, като преди предлагането и обсъждането на кандидатури за председател, заместник-председатели и секретар на РИК, взеха решение полагащото се място за 1 член на Районната избирателна комисия на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" поради отсъствие на техен представител, да бъде разпределено чрез жребий. По първа точка от дневния ред - постъпиха предложения за председател на РИК от ПП ГЕРБ, за заместник-председателските постове предложения постъпиха от ПП ДПС, ПП Воля и коалиция „БСП за България" и коалиция „Обединени патриоти". За секретар на РИК предложения имаше от ПП ДПС и коалиция „БСП за България". След дискусия се реши председателското място да е за ПП ГЕРБ, заместник председателските постове да са за представители на ПП ДПС и коалиция „Обединени патриоти", а секретарят на РИК да бъде от коалиция „БСП за България". По втора точка единодушно се постигна съгласие за членове на РИК, както следва: ГЕРБ - 4, коалиция „БСП за България" - 3, коалиция „Обединени патриоти" - 1, ПП Воля - 1, и коалиция „Реформаторски блок" - 1.
     В точка 3 от дневния ред - „Разни", се дискутира и реши жребият за разпределяне на бройката, полагаща се на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", поради отсъствие, да бъде проведен по реда и правилата, указани от ЦИК за парламентарните избори през 2017 г. Главният секретар на Областна администрация Добрич Румен Русев информира, че в телефонен разговор е уведомен от централата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", че техен представител ще пристигне към 14.00 ч. с пакет документи, но Даниела Пеловска от ПП НФСБ заяви, че неявяването навреме на представител на коалицията е неуважение към присъстващите. Взе се решение за провеждането на жребий.
      В присъствието на представителите на партии и коалиции бе подготвена процедурата и журналистът Севдалина Сарандева от медийна група „Добруджа" изтегли жребият, който отреди още един член на РИК да има коалиция „Реформаторски блок". Заместник областният координатор Михаел Игнатов благодари. Участниците в консултациите за състава на РИК се споразумяха най-късно утре - 29.03.2019 г., да подпишат протокола от заседанието, след което областният управител ще изпрати документите в ЦИК. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.Актуално

съобщение

анкета