Заседава Областна епизоотична комисия

prev next
     На основание издадена заповед РД 11-611 на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев за констатирани случаи на заболяване Африканска чума по диви свине бе свикано и се проведе заседание на Областна епизоотична комисия. То бе председателствано от заместник областният управител Живко Желязков. По първа точка от дневния ред докладва директорът на БАБХ - Добрич, и секретар на Областна епизоотична комисия д-р Борислав Каменов. Той заяви, че при направените обходи от ловни дружинки и представители на ловното стопанство в Тервел за последните две седмици са били открити общо 9 трупа на диви свине извън огражденията на ловното стопанство. От осем от животните са взети и изпратени проби, а деветият труп е загробен без проба поради напреднал стадий на разложение. Четири от осемте проби са дали положителен резултат и затова в заповедта на д-р Илиев са препотвърдени мерките, набелязани при констатирането на първично огнище на територията на Община Тервел, каза д-р Каменов. Той информира още, че е извършено преброяване на животните в задни дворове, които на територията на общината са общо 63 в 6 населени места. До края на седмицата стопаните им ще получат писмено предупреждение за мерките и действията, които трябва да предприемат, добави още специалистът.
     По данни на БАБХ за последните две седмици в съседна Румъния има констатирани нови 70 огнища на заболяването. „В тази връзка продължаваме стриктно да следим за спазване на мерките за биосигурност, вземат се два пъти седмично проби от животни в домашните комплекси. Издават се пътни листи при превоз на месо от района. Ловните дружинки продължават да извършват претърсвания. Претърсвания извършват и ловните дружинки в общините Генерал Тошево, Шабла и Каварна, но към момента няма резултат - т.е., не са намерени мъртви диви прасета", заяви още д-р Каменов.
     По втора точка от дневния ред заместник областният управител Живко Желязков се обърна отново с апел към общините - да определят места за загробване на животни при възникване на огнища на заболяване. Той уточни, че към момента терени имат само общините Генерал Тошево и Добричка, а пред финализиране на процедурата по определянето на такава площадка е Община Балчик. Все още действия не са предприети от общините Каварна, Шабла, Тервел и Крушари, поясни Ж. Желязков.
     С изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.Актуално

съобщение

анкета