Министърът на околната среда и водите и областният управител Кр. Кирилов извършиха проверка в района на Шабленския езерен комплекс

prev next

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заедно с експерти от РИОСВ Варна, областният управител на област Добрич Красимир Кирилов и заместник областният управител Красимир Николов посетиха днес района на Шабленските езера във връзка със сигнал на Българското дружество за защита на птиците – за източване на езерата. На проверката присъства и кметът на Община Шабла Мариян Жечев.

По време на проверката на място, извършена по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, министър Димов съобщи, че по ОП „Околна среда“ се отпускат близо 5 млн. лв. за Шабленското и Дуранкулашко езера, които за защитени и уточни, че бенефициент ще е РИОСВ Варна. Той добави, че по приоритетна ос „Биоразнообразие“ на ОПОС е предвиден финансов ресурс от 22 млн. лв. за природозащитни дейности във влажни зони.

„Намираме се точно на мястото, което е отворено, за да бъде източена част от водата на езерото. На практика това е правено от години и тази дейност не противоречи на Плана за управление. След промяната от 2016 г., при аварийни ситуации се налага да се намали нивото на езерото. Тази мярка се съблюдава,“, каза министър Димов, като уточни, че при промяната на Плана за управление през 2016 г. е направена консултация и с Института по рибни ресурси, според който тези дейности трябва да приключват преди 1 април. Той разясни, че поставеният срок е свързан с възстановяването на езерото за размножителния период на рибите и птиците. Отварянето на езерото е направено с разрешение на РИОСВ Варна, за да приключи до средата на март, като е избрана най-тясната ивица между морето и езерото, коментира още министър Нено Димов и добави, че така се опазват и дюнните прирордни местообитания.

Управителят на правителствената резиденция в Шабла Кралю Кралев сподели, че такова изпускане се прави от 20 години поради високото ниво на водите, което води до наводняване на сградите. „Изпускането тази година беше на 15 февруари“, добави Кр. Кралев.

В отговор на въпрос за пожар в защитената местност, министър Димов заяви, че РИОСВ - Варна е била информирана след като пожарът е бил потушен – на 4 март. На място от експертите на екоинспекцията е установено, че около 5 дка от защитената територия са опожарени, другите са извън нея. Не са установени бедстващи животни. Подаден е сигнал до прокуратурата.

 
Актуално

съобщение

анкета