Работната група, ангажирана с анкетно проучване на нуждите на бизнеса от кадри, проведе заседание

prev next
   Днес - 15 март 2019 г., работно заседание проведе групата, ангажирана с провеждане на стартиралото от Агенцията по заетост /АЗ/ анкетно проучване сред работодателите в страната за нуждата им от кадри. В състава на работната група са включени представители на синдикални организация, работодателски организация, общини и дирекция „Бюро по труда" /ДБТ/. Работната среща бе председателствана от заместник областният управител Живко Желязков, като участие в работата взе и Красимир Николов. Жанета Белчева от ДБТ информира членовете на работната група за хода на анкетното проучване до момента, като сподели, че има фирми от представителната извадка на Аз, които отказват да попълнят анкетния формуляр. Тя припомни, че общо за област Добрич от АЗ са посочени 76 работодатели от различни икономически дейности, както и резерви. До момента анкетни карти са попълнили 51 от фирмите, посочени в извадката на Агенцията по заетост, а 18 са отказали участие в проучването. От ДБТ очакват до край на допитването - 22 март 2019 г., анкетата да бъде попълнена от още 7 работодатели.
     В хода на дискусията членовете на Работната група решиха на заседание на Областна комисия по заетост, заедно с обобщените резултати от проучването, да внесат отново предложение за оптимизиране на анкетата и даване на възможност представителната извадка от работодатели по различните икономически дейности да се подбира на регионално ниво, за да има проучването по-обективен характер.
     Участие в анкетното проучване за нуждата от кадри могат да вземат и работодатели, които не попадат в представителната извадка за област Добрич на Агенцията по заетост. Изготвеният формуляр може да се попълва до 22 март 2019 г. - http://survey.az.government.bg/index.php/535847.


Актуално

съобщение

анкета