В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител разпореди превантивни мерки във връзка с прогнозата за влошаване на времето

 
 • 1. Да бъде прегледана и ремонтирана почистващата техника в бърз порядък;
 • 2. Да се организира денонощно почистване на главните пътища в общините;
 • 3. Да се проверят магазините за наличността на стоки от първа необходимост и да се организира тяхното снабдяване;
 • 4. Да се провери, какво е снабдяването на аптеките с необходимите медикаменти и лекарства за населението;
 • 5. Да се обърне внимание на диспансеризираните групи, като тези за хемодиализа например /особено тези от по-отдалечените населени места/ да бъдат събирани своевременно в общинските здравни заведения, преди сериозното усложняване на обстановката;
 • 6. Да се провери подготовката на общинските учебни и детски заведения за работа при тежка зимна обстановка, като се обърне внимание на тези училища и детски градини, които са на отопление с природен газ и се провери възможността за алтернативно отопление;
 • 7. Да се поддържа непрекъсната връзка с Районните полицейски управления и при влошаване на пътната обстановка да се вземат мерки за ограничаване на движението;
 • 8. Да бъде указано на кметовете на малки населени места да проверят самотно живеещите хора имат ли нужда от медицински грижи, медикаменти, храна, отопление;
 • 9. Кметовете на общините Шабла и Генерал Тошево да поддържат непрекъсната връзка с Контролно пропускателните пунктове и при влошаване на обстановката да се вземат мерки за ограничаване на движението;
 • 10. При усложняване на обстановката, Щабовете за координация по места да поддържат непрекъсната връзка с Областния щаб за координация на телефон: 58/601517, fax: 058/601453;
 • 11. За извършените действия да ми се докладва незабавно.

                                                                                 

                                                    ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ

                                                    ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 
Актуално

съобщение

анкета