Експерти от Областна администрация ще вземат участие в заключителен форум по проект

     Пред поканените областни управители, кметове на общини, служители от областните и общинските  администрации от Североизточен район, и медии, ще бъдат направени презентации на разработените по проекта: Наръчник «Добри практики от страни членки на ЕС в областта на прозрачността, отчетността и превенция на корупцията»; Единна методика от стандарти, унифицирани критерии и индикатори за отчитане състоянието на прозрачност и отчетност; Комуникационна стратегия за прозрачно управление и превенция на корупцията в областните и общински администрации; Модел за противодействие и борба с корупцията в областните и общински администрации; Предложенията от дискусионния форум «Антикорупционна политика на администрацията».

      На форума ще бъде прожектиран филм за проекта, който представя цялостния процес на изпълнението му.

     Областна администрация- Добрич бе партньор по Проект "За прозрачни и открити областни и общински администрации", договор № A08-12-21-C/02.02.2009 г., който се изпълнява от Областна администрация - Варна, по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

files/upload/symbol/opac.JPG
Актуално

съобщение

анкета