Областна комисия по транспорт проведе заседание

prev next
     Днес - 22 ноември 2018 г., заседание проведе Областна комисия по транспорт, водено от заместник областния управител Красимир Николов. В първа точка от дневния ред членовете на комисията бяха запознати от зам.-кмета на Община Генерал Тошево Деян Димитров с искането на общината за регламентиране на две нови автобусни спирки по линията Генерал Тошево - Добрич - Генерал Тошево. Пред присъстващите г-н Д. Димитров подчерта, че искането е продиктувано от факта, че жителите на селата Пленимир и Петлешково трябва да изминават разстояние от над един км, за да стигнат до спирка на обществения превоз. Единодушно членовете на Областната комисия по транспорт одобриха искането на Община Генерал Тошево.
     По втора точка от дневния ред бяха обсъдени проблеми, стоящи пред местните власти и пред транспортни бранш. Изпълнителния директор на „Пътнически превози" ЕООД Валентин Василев в качеството си на представител на превозвачите и от свое име като фирма, извършваща обществен превоз на пътници сподели, че браншът изпитва сериозен недостиг на водачи на превозни средства. В хода на дискусията участниците в заседанието се споразумяха, че ще бъде търсен баланс за удовлетворяване на нуждите от обществен превоз от страна на местните власти и населението в общините и възможностите и икономическите показатели от страна на транспортните фирми.
     След изчерпване на дневния ред Кр. Николов закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета