В заповед на Българска агенция за безопасност на храните са разписани превантивните мерки във връзка с регистрирано огнище на АЧС

     Във връзка с установени четири положителни проби на заболяването Африканска чума по свинете при диви прасета от ловно стопанство „Зеленка" на територията на Държавно ловно стопанство Балчик със Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните д-р Дамян Илиев са разпоредени превантивни мерки, които трябва да се предприемат. С нормативния документ са определени трите 20-километрови зони от мястото на огнището, както вече информирахме. Препоръка към всички собственици на прасета в т. нар. задни дворове, които не са регистрирани е те да бъдат прибрани.
Част от мерките бяха обсъдени и вчера и по време на проведеното заседание на Областния координационен център.
     Приложение:
Линк със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ - http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/outbreaks_2018/%2011-2218_01.11.2018%20-%20A%D0%A7%D0%A1%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87.pdfАктуално

съобщение

анкета