Правителството предостави право за управление на два имота на Община Балчик за изпълнение на проект

На проведеното днес редовно заседание Министерски съвет със свое решение предостави правото на управление върху два имота публична държавна собственост на Община Балчик, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Решението за предоставяне правото на управление на имотите е за изпълнение на Проект „Реконструкция на настилката, изграждане на велоалея и благоустрояване на района на КИЦ „Мелницата" и крайбрежната алея". Имотите са част от „Брегоукрепително съоръжение Дамба Албена - Балчик" и се намират на територията на гр. Балчик. С финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. по проекта на общината ще се направи реконструкция на настилката на дамбата и ще се благоустрои районът на културно-информационния център „Мелницата".Актуално

съобщение

анкета