Проведе се заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия

prev next
     Съгласно заповед на областния управител, днес - 25 октомври 2018 г., се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита на населението при бедствия. То бе председателствано от областния управител Красимир Кирилов, като участие взеха и двамата заместник областни управители Красимир Николов и Живко Желязков. Съгласно заповедта представителите на институции и фирми, имащи отношение към изпълнението на Областния план за защита на населението при бедствия докладваха своята и на структурите си готовност за работа при зимни условия. От представените от общините доклади стана ясно, че все още не във всички общини са финализирани обществените поръчки за избор на изпълнител на дейностите по зимно поддържане. Без договори все още са общините Балчик, където процедурата по избора се жали от класираната на второ място фирма; Каварна и Крушари. Без договор е и Община Шабла, чийто представител заяви увереност, че до края на месец октомври очаква да бъдат подписани договори за 16 машини на земеделски кооперации на територията на общината. Представителите на местната власт докладваха, че има определени места в областта за настаняване на закъсали автомобили и пътници в тях при нужда. От общините Генерал Тошево и Каварна апелираха за по-добро почистване на републиканска пътна мрежа на тяхна територия, за да могат те да достигат до общинската такава в населените места и да почистват със своя техника.
      Главен инспектор Жулиян Минев от КАТ - Пътна полиция, декларира готовност на служителите за работа при настъпване на усложнена зимна обстановка и въвеждане на временна организация на движение при затваряне на пътищата. Той апелира максимално бързо да се доставя сигнализация при въвеждане на временна организация на движение и добави, че след направените промени в Закона за движение по пътищата служителите на Пътна полиция ще проявяват нулева толерантност към нарушителите. При неспазване на въведени ограничения и забрана за движение по пътни отсечки с въведена забрана или ограничения ще сме безкомпромисни спрямо нарушителите, заяви Минев и добави, че съгласно направените промени в ЗДвП глобата за водач е 1000 лв., отнема се свидетелството за управление на МПС за 3 месеца и превозното средство се спира от движение.
     Ръководителят на РД „Пожарна безопасност и защита на населението" Дарин Димитров обърна внимание на всички да бъдат зазимени, почистени и обозначени хидрантите в населените и извън населени места и апелира при възникване на ситуация да се спазват часовете за подаване на информация от всички щабове, съгласно изготвените заповеди на общинско и областно ниво. Георги Стратиев - ръководител на Областно пътно управление декларира, че фирмата, ангажирана с поддръжката при зимни условия на 803 км републиканска пътна мрежа в областта е заявила 76 машини. На територията на област Добрич има 803 км републикански пътища, разпределени в три нива според интензитета на движение по тях, като техниката на ДЗЗД „Понт" ще е разпределена в общо 7 опорни пункта в цялата област, заяви Г. Стратиев. От доклада му стана ясно, че има налични количества пясък, сол, разсол и калциев двухлорид за обработка. Той обяви още, че са идентифицирани общо 41.8 км в областта като критични участъци, където вниманието ще бъде засилено и ДЗЗД „Понт" е декларирала, че ще монтира минимум 5 км снегозадържащи съоръжения. Като все още проблем, по който се работи с цел осигуряване на нормална проходимост през зимата Стратиев посочи участък от път II-97 - кръговото „Рилци" до кръговото в посока Генерал Тошево. Представителят на ДЗЗД „Понт" увери, че дружеството има готовност и добави, че ще бъдат монтирани близо 11 км снегозадържащи съоръжения след приключване на селскостопанските работи от земеделските производители. От Енергийния системен оператор, „Енерго-про", Български пощи, „Арес газ", „Булгартрансгаз" и ВиК докладваха готовност за работа при зимни условия и обърнаха внимание върху проходимостта на пътните артерии - републикански и общински, за да може да се стига до обекти при възникване на аварии. За това апелират и представителите на здравни заведения в област Добрич. В обобщена информация д-р Светла Ангелова - директор на РЗИ Добрич, докладва, че в лечебните заведения поддържат запаси от лекарства, имат готовност да настаняват пациенти на хемодиализа и бременни. Списъците на бременни с термин от ноември до края на март са подадени към общините и лечебните заведения, както и на пациенти на хемодиализа и диспансеризирани, заяви д-р Ангелова и добави, че при нужда РЗИ разполага и с телефони на самите пациенти за връзка с тях.
      Преди да закрие заседанието областният управител Красимир Кирилов обърна внимание в зоните за почистване да бъдат включени и ТИР паркиги на територията на областта и обяви, че комисия, назначена с негова заповед ще извърши проверка на техниката за зимно поддържане. При проверката освен техническата изправност ще се следи стриктно да няма дублиране на машини и водачи, за да не се стига до сериозни критични ситуации. Кирилов напомни, че общините в които все още няма избран изпълнител за зимно поддържане, при подписване на договор с такъв, трябва да уведомят областния управител в тридневен срок.Актуално

съобщение

анкета