В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител и екипът на Областна администрация подкрепят "Достъп до добра храна"

Областният управител Красимир Кирилов и екипът на Областна администрация Добрич заявиха подкрепата си чрез зелен картон за провеждащата се в страната Седмица на достъпа до добра храна'2018.

Припомняме, че инициативата "Достъп до добра храна" е на фондация "Българска месна традиция", като в годините към нея се присъединяват сдружение "Устойчиво общество", Граждански институт и Дружество Европейско право, а от 2015 и 2016 г. партньори стават и "Евро-Ток България", и движение ХРАНКООП. През 2017 г. фокусът бе върху хранителната грамотност на децата като част от образованието, информзират организаторите. 

Целта, която си поставят инициаторите през настоящата година е развитието на Достъпа до добра храна и създаване на позитивни обществени нагласи. 

Областният управител активно подкрепя инициативи за популяризиране на достъпа и правото на всеки човек до храна. Сред инициативите, които се реализират на територията на област Добрич и са приветствани от областния управител е проекта "Хляб на мира", реализиран от неправителствения сектор в областта на земеделието от 12 страни участнички в него, в т. ч. и НАЗ и Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006 от Генерал Тошево. 
Актуално

съобщение

анкета